Nota informativa sobre el procés d'integració de Tecnicat i Tecnicsmunicipals.cat (document) - Dilluns, 27 de Maig de 2013

Us adjuntem una nota informativa on us anunciem la integració de Tecnicat amb Tecnicsmunicipals.cat

Carta enviada per Tecnicsmunicipals.cat als ajuntaments (document) - Dilluns, 27 de Maig de 2013

Us reproduim íntegrament la carta que Tecnicsmunicipals.cat ha enviat als ajuntaments sobre el procés d'integració amb Tecnicat.

Preus de la TUR en el segon trimestre de 2013 (document) - Dilluns, 15 d'Abril de 2013

A continuació us adjuntem un comunicat on detallem els nous preus de la TUR d'electricitat aplicables durant el segon trimestre de 2013

Nous preus Acord Marc ACM 2013 (document) - Dilluns, 11 de Febrer de 2013

A continuació us adjuntem un document on detallem els nous preus de l'acord marc ACM que seran vigents a partir de l'1 d'Abril de 2013.

Acord Marc ACM 2013 (document) - Dilluns, 28 de Gener de 2013

Adjuntem el nou plec de clàusules administratives que regulen l'acord Marc del subministrament d'energia elèctrica i gas que promou l'ACM.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca