Introduccio de la ponencia del Tecnicat sobre les tarifes electriques al Simpossium de Zamora (document) - Dijous, 10 d'Abril de 2008

Introduccio de la ponencia del Tecnicat sobre les tarifes electriques al Simpossium de Zamora. S'avaluen els punts febles del RD809 i 1634/2006 de tarifes i es proposa la col·laboracio i coordinacio dels professionals del CEI, seguint l'experiencia del Tecnicat, per intervenir en el proces d'elaboracio de la nova llei i salvar els aspectes problematics.

RD amb modificacions de RD relatius al sector elèctric (document) - Dijous, 12 de Juliol de 2007

REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de desembre, en el que es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric

Guions de continguts de projectes d'instal·lacions elèctriques en AT BT (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

Guia per a l'elaboració de projectes d'instal·lacions elecèctriques d'alta i baixa tensió. 2003

Ponencia Zamora Tarifas 2007 (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

Ponencia del Tecnicat en el XXXIII Simposium Nacional de Iluminación celebrado en Zamora 25, 26, 27 y 28 de abril de 2007. En ella se analizan los problemas y los cambios que supone la aplicación de la nueva reglamentación, se expone el trabajo del Tecnicat y se propone a los profesionales del la coordinació para aprovechar la última oportunidad de normalización de la instalaciones de alumbrado exterior.

Codi tècnic de l'edificació (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel què s'aproba el Codi Tècnic d'Edificació.(BOE)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca