Solucions 4 (document) - Diumenge, 24 d'Abril de 2005

La imatge demostra que no hi ha res que no tingui solució!

El món de nit (document) - Diumenge, 24 d'Abril de 2005

Imatge del planeta a la nit on s'observen les zones molt il·luminades i la foscor de la resta del planeta.

Làmpada noble i fidel (document) - Diumenge, 24 d'Abril de 2005

Imatge d'una làmpada heriona que en contra de tot, continua funcionant.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca