Comptadors electrònics (document) - Dilluns, 25 de Juliol de 2011

Adjuntem un document per a la interpretació i reconeixement dels paràmetres en comptadors electrònics.

Equips de mesura i lectures per maxímetre (document) - Dimecres, 20 de Juliol de 2011

Us adjuntem un comunicat on posem de manifest algunes pràctiques que està realitzant Endesa.

Preus TUR 3r Trimestre 2011 i nou cost de l'energia (document) - Divendres, 1 de Juliol de 2011

Resolució del 30 de juny de 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que s'estableix el cost de producció de l'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar en el tercer trimestre de 2011.

Evolució preus electricitat (TUR) (document) - Divendres, 1 de Juliol de 2011

S'adjunta una taula actualitzada a 1 de juliol de 2011 per veure l'evolució dels preus de les tarifes d'electricitat (només mercat regulat).

Nova normativa sobre estimacions de lectures elèctriques (document) - Dijous, 2 de Juny de 2011

Resolució del 24 de Maig de 2011, per la que s'estableix el procediment de facturació amb estimacions de consum d'energia elèctrica

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca