Jornada REBT i Mercat Lliure

CARREGANT 

Jornada REBT i Mercat Lliure

amagar fitxa
Alta base de dades: Dimecres, 9 de Març de 2011
Descripcio: El proper 5 d'Abril es realitza una jornada a la sala d'actes de l'edifici del Rellotge de la Diputació de Barcelona (Comte Urgell 187 - Barcelona). A la jornada de portes obertes poden assistir tots els tècnics de l'administració, prèvia inscripció a l'adreça: coordinacio@tecnicat.org
Programa:
1. Mercat lliure de l'energia
2. Ajudes de la Diputació de Barcelona per a la redacció de plecs de contractació de subministraments en el Mercat Lliure de l'Energia
3. Responsabilitat civil i penal dels tècnics municipals envers les actuacions
4. Torn obert de consultes a les Entitats Cololaboradores de l'Administració (ECAs) sobre el REBT i les seves interpretacions
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=143
veure fitxa