Instrucció 10/2005

CARREGANT 

Instrucció 10/2005

amagar fitxa
Alta base de dades: Dilluns, 21 de Març de 2011
Descripcio: Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal.lacions d'energia elèctrica de Baixa Tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=148
veure fitxa