Jornada 5 d'Abril - Mercat lliure i REBT

CARREGANT 

Jornada 5 d'Abril - Mercat lliure i REBT

amagar fitxa
Alta base de dades: Dilluns, 4 d'Abril de 2011
Descripcio: A continuació es pot consultar el programa i les presentacions realitzades en el marc de la Jornada del 5 d'Abril.
1. Presentació Srs. Ferrero, Roig i San Martín: Mercat lliure de l'energia
2. Presentació Sr. Diego Zamora: Ajudes de la Diputació de Barcelona per la redacció de plecs per la contractació de subministraments en el Mercat Lliure de l'energia. Altres ofertes de servei del SEEP
3. Presentació Sr. Fernando Carlos de Valdivia: Responsabilitat civil i penal dels tècnics municipals envers les actuacions amb el REBT
4. Presentació Srs. Ferrero, Roig i San Martín: Noves tendències en l'eficiència i en la gestió de l'enllumenat exterior
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=152
veure fitxa