Acord Marc ACM 2013

CARREGANT 

Acord Marc ACM 2013

amagar fitxa
Alta base de dades: Dilluns, 28 de Gener de 2013
Descripcio: Adjuntem el nou plec de clàusules administratives que regulen l'acord Marc del subministrament d'energia elèctrica i gas que promou l'ACM.
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=194
veure fitxa