Curs bàsic d'enllumenat municpial

Descripció:

La il·luminació, tant exterior com interior, és un cúmul de conceptes que els tècnics municipals han de tenir en compte. Els nous conceptes luminotècnics en interiors de l'RD 314/2006, per a oficines, escoles i tot tipus d'espais, que s'ha de complementar amb la norma UNE 12464 (norma europea sobre la il·luminació en interiors), ja és de compliment obligat a tots els edificis de l'Administració i els tècnics responsables de l'Administració local han d'aplicar aquests criteris fonamentalment per al disseny, el manteniment i l'adequació de les instal·lacions.


Organitza:

Federació de municipis/ Tecnicat


Durada:

Del 2008-10-01 al 2008-10-29

Documents Públics: