Qui Som?

Aquesta pàgina ha estat impulsada per un grup de tècnics relacionats amb les instal·lacions dels àmbits municipals i territorials de Catalunya.
Pretén ser una eina d'ajuda als professionals del sector. Voldríem que esdevingués un lloc habitual de consulta per la seva utilitat i un lloc també d'aportacions per tal de que les experiències individuals puguin servir per l'enriquiment comú del col·lectiu.
La pàgina s'organitza per temes, cada tema té un responsable que rep les aportacions dels visitants i juntament amb el seu equip decideixen si l'aportació és o no d'interès general. En el cas de que ho sigui es publica.
També pot esdevenir un lloc de consultes amb preguntes i respostes si bé l'estructura actual no ens permet garantir immediatesa en la contesta.
Totes les propostes, comentaris, consideracions i crítiques seran analitzades, tant si són proposicions de nous temes, com aportacions als existents o bé opinions d'àmbit general a l'ús o confecció de la pàgina.