Curs sobre certificacio energetica i el Codi Tecnic de l'Edificacio.

Descripció:

El nou reglament d'instala·lacions termiques als edificis, publicat a l'agost del 2007, es d'obligat compliment a tots els edificis de l'administracio. Els tecnics responsables de l'administracio local han d'aplicar aquests criteris fonamentalment en el disseny, el manteniment i l'adequacio de les instala·lacions


Organitza:

Federacio de Municipis/ Tecnicat


Durada:

Del 2008-10-30 al 2008-11-27

Documents Públics:
Acces als cursos (enllaç)

Enllac a les aules virtuals dels cursos organitzats pel Tecnicat


Programa del curs sobre certificació energètica i el codi tècnic d'edificació (document)

Pdf amb el programa del curs


Federació de Municpis de Catalunya. Cursos (enllaç)

Web de la Federació de municpis que recull la seva oferta formativa i que permet la inscripció a tots els cursos i seminaris que s'organitzen-