Instrucció 3/2010

CARREGANT 

Instrucció 3/2010

amagar fitxa
Alta base de dades: Dilluns, 21 de Març de 2011
Descripcio: Instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d'instal.lacions d'energia elèctrica de Baixa Tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=149
veure fitxa