Directiva 2005/32 CE









CARREGANT



















 

Directiva 2005/32 CE

amagar fitxa
Alta base de dades: Dijous, 23 de Març de 2006
Descripcio: DIRECTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENT EUROPEu i DEL CONSELL de 6 de juliol de 2005 en la que s'instaura un marc per a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia i en la que es modifica la Directiva 92/42/CEE del Consell i les Directives 96/57/CE i 00/55/CE del Parlament Europeu i del Consell
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=21
veure fitxa