Inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió

CARREGANT 

Inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió

amagar fitxa
Alta base de dades: Dimarts, 24 de Gener de 2006
Descripcio: Intrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=25
veure fitxa