Petició a Indústria admisió cables RV

CARREGANT 

Petició a Indústria admisió cables RV

amagar fitxa
Alta base de dades: Dijous, 19 de Gener de 2006
Descripcio: Catar del Tecnicat a Indústria on es sol·licita que: per les instal·lacions de l'Enllumenat Exterior també siguin admesos els conductors regulats per la UNE 21.123 per a la distribució aèria, sense més protecció que la seva pròpia, quan siguin instal·lats en les condicions que indica la ITC-BT-06.
Enllaç: www.tecnicat.org/Tecnicat/documents.jsp?id=26
veure fitxa