Ejemplos de aplicaciones de la ley del cielo en alumbrado (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

Pautes a seguir per il·luminar diversos espais,respectant el cel i seguint criteris d'eficiència energètica, làmpades recomenades i mostra de l'abans i el després d'algunes zones de l'illa de Palma.

Subvencions per evitar contaminació lumínica (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

Anunci aparegut al DOGC el 10 de març de 2006 en el que s'informa de l'aprobació de subvencions per a reduir la contaminació lumínica i de les bases que regulen la convocatòria.

· LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Publicada al DOGC el 12 de desembre de 2001.

Reglament d'aplicació de la llei 6/2001 (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de protecció del medi nocturn

Calendari d'aplicació del Decret 82/2005 (document) - Dimarts, 10 de Juliol de 2007

Calendari d'aplicació del Decret 82/2005 sobre l'aplicació de la llei de contaminació lumínica

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca