Preus TUR 2n Trimestre 2011 i nou cost de producció de l'energia (document) - Dijous, 31 de Març de 2011

Resolució del 30 de març de 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que s'estableix el cost de producció de l'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar en el segon trimestre de 2011.

Instrucció 10/2005 (document) - Dilluns, 21 de Març de 2011

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal.lacions d'energia elèctrica de Baixa Tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica

Instrucció 3/2010 (document) - Dilluns, 21 de Març de 2011

Instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d'instal.lacions d'energia elèctrica de Baixa Tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica

Jornada REBT i Mercat Lliure (document) - Dimecres, 9 de Març de 2011

El proper 5 d'Abril es realitza una jornada a la sala d'actes de l'edifici del Rellotge de la Diputació de Barcelona (Comte Urgell 187 - Barcelona). A la jornada de portes obertes poden assistir tots els tècnics de l'administració, prèvia inscripció a l'adreça: coordinacio@tecnicat.org
Programa:
1. Mercat lliure de l'energia
2. Ajudes de la Diputació de Barcelona per a la redacció de plecs de contractació de subministraments en el Mercat Lliure de l'Energia
3. Responsabilitat civil i penal dels tècnics municipals envers les actuacions
4. Torn obert de consultes a les Entitats Cololaboradores de l'Administració (ECAs) sobre el REBT i les seves interpretacions

Evolució preus Electricitat (document) - Dimecres, 9 de Març de 2011

S'adjunta una taula per veure l'evolució dels preus de les tarifes d'electricitat (només mercat regulat)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca