RD sobre tarifes elèctriques juliol 2007 (document) - Dilluns, 2 de Juliol de 2007

Real Decret 871/2007 de 29 de juny sobre Tarifes Elèctriques BOE 30 de juny de 2007

Els contractes que proposa la Companyia Fecsa-Endesa (document) - Dijous, 28 de Juny de 2007

Davant de les moltes peticions rebudes sobre si es podien signar o no els contractes que la companyia proposa, us enviem els criteris que des de Tecnicat hem elaborat en aquest sentit i que traspasem a la Companyia Fecsa Endesa.

Reglamento del defensor del Cliente (document) - Dimarts, 26 de Juny de 2007

Reglament intern de Endesa titulat Reglamento del defensor del Cliente

Guía vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión (document) - Dijous, 21 de Juny de 2007

Guía vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión. Contenidos: suministrosindividuales, suministros con centralización de contadores i suministros especiales.

Resolució ECF/4548/2006 (document) - Dilluns, 12 de Març de 2007

ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01).

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca